Gå til innhold

Cøliaki kan ikke være en hindring i helse- og matfag!

Publisert lørdag 14. april 2018
Landsstyret i Norsk cøliakiforenings ungdom frykter for det likeverdige tilbudet i helse- og matfagene, og krever at det utarbeides en veileder for skolene til bruk i helse- og matfagene!

Alle elever skal motta et likeverdig opplæringstilbud, basert på den enkeltes forutsetninger. Dessverre får vi som interesseorganisasjon jevnlig inn henvendelser som tyder på at det ikke alltid står like bra til ute i skolene. Vi har blitt kontaktet av elever som opplever at det ikke legges til rette for dem i helse- og matfagene. 

Som regel handler ikke dette om økte kostnader, men lærerens kompetanse og evne til å tilrettelegge for elever med cøliaki. Vi finner dette uholdbart!
At en sykdom skal definere hvilken opplæring elever mottar et uakseptabelt. I tillegg kommer det psykososiale. Hvilket signal sender det til medelever, dersom læreren ikke legger til rette for likeverdig deltakelse fra en elev med cøliaki?

Selv om det er hevet over enhver tvil at slike saker som dette først og fremst kan og bør løses via tjenestevei, altså først med rektor og deretter klage til fylkesmannen dersom dialog med rektor ikke fører noen vei, frykter vi at omkostningene for elevene det gjelder er så høye at dette sitter langt inne. Dersom du erfarer at en lærer, og deretter en rektor, ikke vil tilrettelegge for deg som har cøliaki er det ikke uberettiget å frykte for eventuelle uformelle sanksjoner dersom man retter en klage lærer og rektor til fylkesmannen. 

Cøliaki er dessuten noe som gjerne går igjen i familien, og mange vegrer seg for å klage dersom de vet at yngre søsken skal gjennom den samme skolen med det samme personalet. 

Det er ofte svært enkelt å tilrettelegge for glutenfri mat i undervisningen. Med unntak for bakst krever det ikke mye kunnskap å tilrettelegge for at alle elever kan lage den samme maten. 

NCFU krever derfor at det utarbeides en veileder til skolene, som beskriver rutinene som gjelder når man har elever i helse og matfag med cøliaki, og at det i et rundskriv presiseres hvilke regler som gjelder.