Gå til innhold

Gi oss glutenfri mat i skolekantinene nå!

Publisert onsdag 14. mars 2018
Tilgangen på glutenfri mat i kantiner og serveringssteder er ikke tilstrekkelig. Dette gjør at cøliakere kommer skjevt ut Både læringsmessig. For ernæring og det sosiale er det avgjørende at cøliakere har et likeverdig tilbud. Det er et politisk ansvar å påse at dette blir gjort!

Læring og næring henger tett sammen. For at kropp og hode skal fungere skikkelig, er det avgjørende at man får i seg mat. Flere studier viser at det er en klar sammenheng mellom hva man får i seg av mat, og hvordan man er i stand til å systematisk bruke hodet til å erverve seg kunnskap. Om man ikke får i seg den næringen man kantrenger iløpet av en dag, svekkes evnen til å lære seg det man trenger.

Samtidig er serveringssteder på skoler og høyere utdanningsinstitusjoner viktige sosiale samlingssteder. En lunsjpause handler like mye om å sosialisere seg, bli kjent med nye venner og få et faglig og sosialt nettverk. Faren for å falle fra et studieløp øker dersom man isoleres og ikke finner seg til rette i det sosiale miljøet. 

Vi er derfor veldig bekymret for at mangelen på glutenfri mat i kantiner på videregående skoler, tekniske fagskoler, høyskoler og universiteter fører til en dobbel straff for elever og studenter med cøliaki. Muligheten til å få i seg god ernæring svekkes sammenlignet med hva som er tilfellet for andre elever, og man risikerer å føle seg utestengt og ekskludert fra viktige sosiale arenaer. 

Mange føler dessverre at de personlige konsekvensene av å si ifra om mangler kan være for høye. Det er dessuten urimelig at personer med redusert funksjonsevne skal være nødt til å bruke studietiden sin på å kjempe fram noe som burde være en selvfølgelighet. Derfor er det et myndighetsansvar å sørge for glutenfrie serveringsalternativer på norske læresteder!