Gå til innhold
BVS_bilde2_Foto_Stig_Weston

Kunnskapsministeren avklarer: – BARN MED CØLIAKI HAR OGSÅ KRAV PÅ SKOLEKJØKKEN UNDERVISNING

Publisert torsdag 12. mars 2009
Det er i strid med opplæringsloven dersom elever i grunnskolen får beskjed fra skolen om å ta med egen mat til skolekjøkkenet. Det slår kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell fast i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum (bildet). -Vi er godt fornøyd med statsrådens presisering, sier daglig leder i Norsk Cøliakiforening, Dag Arne Syverinsen, og karakteriserer svaret som "et gjennombrudd for barn med cøliaki".

Denne saken ble opprinnelig publisert 12.03.2009, og er overført fra NCFUs gamle nettsider

Odd Einar Dørum viste i sitt spørsmål til det faktum at trolig har mer enn en av 100 nordmenn cøliaki, og mange av disse er barn. - Undertegnede er kjent med at Norsk

Krevde svar: Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum (V

Cøliakiforening mottar 8-20 henvendelser i måneden vedrørende at norske skoleelever som har cøliaki nektes glutenfri mat, samt undervisning om å lage glutenfri mat. Hver måned rapporteres det om tilfeller der cøliakere har fått i seg glutenholdig mat i forbindelse med undervisningen, og får deretter opptil tre, fire dager fravær fra skolen på grunn av glutenprovokasjonen de er blitt utsatt for. I mange av tilfellene rapporteres det om at skoler/SFO henviser forelder/elever til å ta med egen mat, eller rett og slett ha annen undervisning enn skolekjøkken, skrev Dørum i sin henvendelse til departementet og statsråden.

Ansvar
Kunnskapsministeren på sin side minner om at i læreplanverket for Kunnskapsløftet er formålet blant annet at faget mat og helse som allmenndannende fag skal medvirke til at elevene får innsikt i og evne til å velge og reflektere kritisk rundt mat og måltid, slik at de får kunnskap til å møte livet praktisk, sosialt og personlig. Han peker også på at det er kommunene som skoleeiere som har ansvaret for at barn og ungdom får oppfylt den rett til grunnskoleopplæring som de har etter loven: - For elever med ulike former for matvareintoleranse og allergi er det viktig at skolen er kjent med hvilke matvarer eller ingredienser som ikke må brukes, eller om eleven trenger spesialprodukter. For å kunne oppfylle kompetansemålene for Læreplanen i mat og helse må skolen ha kjennskap og tilgang til matvarer eleven kan spise. Det er foreldre eller andre foresatte som i kraft av foreldreansvaret må sørge for at skolen får de opplysninger som er nødvendige for å kunne ivareta opplæringsansvaret på best mulig måte for elever med særskilte helseproblemer. Skolene må ta hensyn til den utfordringen det er at elever lider av cøliaki, og har plikt til å legge til rette for dette så langt det er mulig innen den ordinære opplæringen, slår statsråden fast.

Klar tale
Daglig leder Dag Arne Syverinsen i Norsk Cøliakiforeninger synes dette er klar tale: - For oss som arbeider med problemstillinger og erfaringer knyttet til cøliaki til daglig, er

Ga svar: Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV)

dette både oppmuntrende og avklarende. Med dette svaret fra statsråden i hånda, kan foreldre til barn med cøliaki forlange at også deres sønn eller datter får en adekvat opplæring i faget, og for eleven betyr dette at skolekjøkkentimene ikke behøver å være noe en gruer for, enten fordi man plasseres på sidelinja i disse timene, eller fordi man får i seg noe man ikke tåler