Gå til innhold

Reiserefusjon

photo-1438978849647-a3503a63d760

Skal du ha tilbake penger?

NCFU refunderer en god del kostnader for medlemmer og tillitsvalgte. Her finner du mer informasjon om hva du som deltaker kan ha krav på av reiserefusjon, og vi har samlet refusjonsskjemaer for andre utgifter.

NCFU dekker blant annet disse kostnadene: 

  • Reiseutjevning for deltakere på sentrale arrangementer som sommerleir og vinterleir
  • Reise og kostnader for tillitsvalgte
  • Kostnader til treff i lokallagene
4hjulstrekker-tur-i-Bolivias-villmark

Reiseutjevning

Reiseutjevning gir vi på de fleste sentrale arrangementer. Blant annet sommerleir og vinterleir. Men også enkelte andre arrangementer. Dersom det er reiseutjevning vil vi alltid sørge for å informere om det.

Hva er reiseutjevning?

Vi bor i et langstrakt land, og for mange er det vanskelig å komme seg på NCFUs arrangementer fordi reise kan bli ganske kostbart. For å bøte på dette har vi en reiseutjevningsordning. Tanken er at alle medlemmer av NCFU er like mye verdt, og derfor skal ha like muligheter til å komme seg på leir. 

Derfor dekker NCFU all reise over 500 kroner. 

Hvordan funker det? 

Du legger sammen alle utgifter du har hatt til reise og trekker fra 500. For to personer som skal på sommerleir på Elverum kan reisen for eksempel se slik ut: 

 

Reiser fra: Alta   Reiser fra: Skien  
Fly, tur retur Gardermoen 1200,- Tog, tur retur Oslo S 339,-
Sitte på med NCFus fellesbuss 200,- Sitte på med NCFUs fellesbus 200,-
Buss tur/retur flyplass i Alta 150,-    
Sum 1550,-   539,-
- Egenandel på 500 kroner -500,-   -500,-
= Refusjon fra NCFU 1050,-   39,-

Med NCFUs reiseutjevning koster det aldri mer enn 500 kroner å reise til sommerleir, vinterleir og enkelte andre nasjonale arrangementer. 

Regler for reiserefusjon

Fullstendige regler for reiserefusjonsordningen finner du lenger ned på siden. Det viktigste er at du: 

  • Kun får dekket billigste reisemåte.
  • Kun får refundert fly dersom alternativ transport bruker med enn 10 timer tur/retur
  • Dersom du reiser til Oslo med fly skal du kun benytte regionstog til Oslo S. 
  • Får kun dekket kostnader til bruk av egen bil dersom du på forhånd har sendt og fått innvilget søknad. Søknad kan sendes til [email protected] 
  • Sjekker om det er mulig å kjøpe ungdomsbillett før du bestiller fly
  • Sender inn refusjonsskjema senest tre uker etter arrangementets slutt

Refusjonsskjema sendes til:

Ferdig utfylt reiserefusjonsskjema, med kvittering på alle utgifter du ønsker refundert sendes til: 

Norsk cøliakiforenings ungdom
Postboks 351 Sentrum
0101 Oslo

eller

[email protected]

Sender du  reiseregningsskjemaet digitalt på e-post må du ta bilder av alle kvitteringene, og legg dem inn i et word-dokument. Til slutt må du sørge for å få festet en digital signatur på skjemaet før du sender det inn. Dersom du ikke har mulighet til å sende inn med digital signatur, må du sende inn skjemaet via vanlig post. 

Reiseregningsskjema

Har du vært deltaker på et arrangement skal du bruke dette skjemaet.

Word (.doc) format

PDF- format

Utleggsskjema for lokallag

Har du hatt utgifter for et lokallag som du skal ha refundert bruker du dette skjemaet.

Word (.doc) format

PDF- format

Utleggsskjema

Har du hatt andre utgifter for NCFU skal du bruke dette skjemaet

Word (.doc) format

PDF- format

NCFU-

Retningslinjer for reiserefusjon

NCFU dekker ofte reise for deltakelse på arrangementer og møter i regi av organisasjonen. Landstyret har vedtatt retningslinjer for dette og disse gjelder blant annet for sommerleir, vinterleir, høsthelgen 18+, høstmøtet og landsmøtet. Innholdet i disse retningslinjene gjelder for alle som ønsker reiserefusjon av NCFU, med mindre annet er avtalt eller spesifisert i forkant av arrangementet.

Ihht. NCFUs økonomiske retningslinjer, gjelder disse retningslinjene også for reiser gjort av og for lokallag, også dersom lokallagene selv skal betale reisen. 

Ved spørsmål e.l. kontakt oss på post(a)ncfu.no

Kun billigste reisevei

NCFU dekker kun billigste reisevei. Det betyr at du må undersøke ulike reisemåter, og gå for den billigste av dem. Utgifter til taxi, bruk av privat bil, fly på korte avstander o.l. refunderes som hovedregel ikke. Ungdoms- og studentrabatter må benyttes dersom du har rett til slik rabatt. 

Ved å holde kostnadene nede er det mulig for oss å bruke penger på andre ting.

Vilkår for bruk av fly

Fly kan benyttes kun dersom reisetiden med alternativ transport blir over 10 timer tur/retur. 

Eksempel 1: Toget mellom Oslo og Trondheim bruker 7 timer og 6 minutter hver vei. Tilsammen er reisetiden 14 timer og 12 minutter og dermed over 10 timer tur retur. Fly kan da benyttes. 

Eksempel 2: Toget mellom Stavanger og Kristiansand bruker 3 timer hver vei. Tilsammen er reisetiden 6 timer. Sammenlagt reisetid er under 10 timer, og fly kan da ikke benyttes. 

Sjekk alltid ungdomsbillett hos SAS

Er du under 25 år kan du bestille ungdomsbillett hos SAS. Disse billettene kan ofte være veldig mye billigere enn andre flybilletter. Ved å holde kostnadene nede, gjør du at vi kan bruke penger på andre ting istedenfor.

Vilkår for bruk av egen bil

Planlegger du å benytte egen bil må dette godkjennes av sekretariatet i forkant av reisen. Hvis du har benyttet bil uten å spørre oss på forhånd vil du ikke få det refundert. Send en forspørsel eller spørsmål til post(a)ncfu.no Dette må også gjøres i de tilfeller hvor bruk av bil kan være billigere enn annen reise. Sats for kjøregodtgjørelse er 2 kroner. Det gis ikke tillegg for passasjerer, bompenger dekkes.

Innsending av reiseregning

Du vil altid finne reiseregningsskjema på nettsidene. Reiseregningsskjema må alltid benyttes hvis du ønsker reiserefusjon. Vi oppfordrer alle til å skrive forståelig og tydelig, og feste kvitteringer med stifter eller tape på baksiden av skjemaet, eller ved hjelp av et blant hvitt ark om nødvendig. Du kan også ta bilde av alle kvitteringer, legge dem inn i et word-dokument og sende inn via e-post. Du må fortsatt fylle inn reiseregningsskjema, og få ordnet med en digital signatur på skjemaet før du sender inn. Sendes inn til post(a)ncfu.no

Ta alltid vare på alle kvitteringer

For at du skal få penger igjen fra NCFU må du alltid ha kvittering. Hvis du ikke har kvittering får du ikke penger. Pass derfor godt på kvitteringer du samler opp iløpet av reisen din!

Frist for innsending av reiseregning

Frist for innsending av reiseregningsskjema er 3 uker etter arrangementets slutt, med mindre annet er avtalt med sekretariatet. Reiseregninger som sendes inn etter dette vil som hovedregel ikke bli utbetalt. Ta kontakt med oss på post(a)ncfu.no dersom du har problemer med å rekke fristen.

Du må legge ut for reisen selv

Som hovedregel må du alltid legge ut for reisen selv. Kontakt oss på post(a)ncfu.no dersom du har behov for reiseforskudd. Forskudd gis kun til foresatte og personer over 18 år. 

Følg oss på sosiale medier!