Gå til innhold

Retningslinjer for reiserefusjon fra NCFU

Publisert 11. mai 2011

NCFU dekker ofte reise for deltakelse på arrangementer og møter i regi av organisasjonen. Landstyret har vedtatt retningslinjer for dette og disse gjelder blant annet for sommerleir, vinterleir, høsthelgen 18+, høstmøtet og landsmøtet. Innholdet i disse retningslinjene gjelder for alle som ønsker reiserefusjon av NCFU, med mindre annet er avtalt eller spesifisert i forkant av arrangementet.

Ihht. NCFUs økonomiske retningslinjer, gjelder disse retningslinjene også for reiser gjort av og for lokallag, også dersom lokallagene selv skal betale reisen. Under er retningslinjene forklart, og hvis du vil lese hele regelverket finner du dette her.

Ved spørsmål e.l. kontakt oss på post(a)ncfu.no

 

Kun billigste reisevei

NCFU dekker kun billigste reisevei. Det betyr at du må undersøke ulike reisemåter, og gå for den billigste av dem. Utgifter til taxi, bruk av privat bil, fly på korte avstander o.l. refunderes som hovedregel ikke. Ungdoms- og studentrabatter må benyttes dersom du har rett til slik rabatt. 

Ved å holde kostnadene nede er det mulig for oss å bruke penger på andre ting.

Vilkår for bruk av fly

Fly kan benyttes kun dersom reisetiden med alternativ transport blir over 10 timer tur/retur. 

Eksempel 1: Toget mellom Oslo og Trondheim bruker 7 timer og 6 minutter hver vei. Tilsammen er reisetiden 14 timer og 12 minutter og dermed over 10 timer tur retur. Fly kan da benyttes. 

Eksempel 2: Toget mellom Stavanger og Kristiansand bruker 3 timer hver vei. Tilsammen er reisetiden 6 timer. Sammenlagt reisetid er under 10 timer, og fly kan da ikke benyttes. 

Sjekk alltid ungdomsbillett hos SAS

Er du under 25 år kan du bestille ungdomsbillett hos SAS. Disse billettene kan ofte være veldig mye billigere enn andre flybilletter. Ved å holde kostnadene nede, gjør du at vi kan bruke penger på andre ting istedenfor.

Bruk gjerne reisebyrå ved bestilling av flybilletter

For at du skal slippe å legge ut for flybilletter, som jo ofte kan være dyrt, har NCFU inngått avtale med et reisebyrå. Ta kontakt med oss på post(a)ncfu.no dersom du ønsker å bruke vårt reisebyrå. 

Vilkår for bruk av egen bil

Planlegger du å benytte egen bil må dette godkjennes av sekretariatet i forkant av reisen. Hvis du har benyttet bil uten å spørre oss på forhånd, vil du kun få refundert billigste reisevei. Send en forspørsel eller spørsmål til post(a)ncfu.no Dette må også gjøres i de tilfeller hvor bruk av bil kan være billigere enn annen reise. Sats for kjøregodtgjørelse er 4,10 kroner. Det gis ikke tillegg for passasjerer.

Innsending av reiseregning

Du vil altid finne reiseregningsskjema på nettsidene. Reiseregningsskjema må alltid benyttes hvis du ønsker reiserefusjon. Vi oppfordrer alle til å skrive forståelig og tydelig, og feste kvitteringer med stifter eller tape på baksiden av skjemaet, eller ved hjelp av et blant hvitt ark om nødvendig. 

Ta alltid vare på alle kvitteringer

For at du skal få penger igjen fra NCFU må du alltid ha kvittering. Hvis du ikke har kvittering får du ikke penger. Pass derfor godt på kvitteringer du samler opp iløpet av reisen din!

Frist for innsending av reiseregning

Frist for innsending av reiseregningsskjema er 3 uker etter arrangementets slutt, med mindre annet er avtalt med sekretariatet. Reiseregninger som sendes inn etter dette vil som hovedregel ikke bli utbetalt. Ta kontakt med oss på post(a)ncfu.no dersom du har problemer med å rekke fristen.

Du må legge ut for reisen selv

Som hovedregel må du alltid legge ut for reisen selv. Kontakt oss på post(a)ncfu.no dersom du har behov for reiseforskudd. Forskudd gis kun til foresatte og personer over 18 år.