Gå til hovedinnhold

Reiserefusjon

NCFU refunderer en god del kostnader for medlemmer og tillitsvalgte. Her finner du mer informasjon om hva du som deltaker kan ha krav på av reiserefusjon, og vi har samlet refusjonsskjemaer for andre utgifter.

NCFU dekker blant annet disse kostnadene:

 • Reiseutjevning for deltakere på sentrale arrangementer, som sommerleir og vinterleir.
 • Reise og kostnader for tillitsvalgte.
 • Kostnader til treff i lokallagene.

Regler for reiserefusjon

Fullstendige retningslinjer for reiserefusjonsordningen finner du lenger ned på siden. Det viktigste å vite er at du:

 • Kun får dekket billigste reisemåte.
 • Kun får refundert fly dersom alternativ transport bruker med enn 10 timer tur/retur.
 • Dersom du reiser til Oslo med fly skal du kun benytte regionstog til Oslo S.
 • Får kun dekket kostnader til bruk av egen bil dersom du på forhånd har sendt og fått innvilget søknad. Søknad kan sendes til post@ncfu.no. Vår kjøresats er 2kr per km.
 • Sjekker om det er mulig å kjøpe ungdomsbillett før du bestiller fly.
 • Sender inn refusjonsskjema senest tre uker etter arrangementets slutt.
 • Taxi refunderes kun dersom du spør i forkant.
 • Vi dekker dine utgifter for å delta på treff så vi ber om at du kommer tidsnok og reiser etter at kurset/treffet er ferdig. Ta gjerne kontakt dersom du må reise tidlig eller kommer sent. 

Reiseutjevning

Reiseutjevning gir vi på de fleste sentrale arrangementer. Blant annet sommerleir og vinterleir. Men også enkelte andre arrangementer. Dersom det er reiseutjevning vil vi alltid sørge for å informere om det.

Hva er reiseutjevning?

Vi bor i et langstrakt land, og for mange er det vanskelig å komme seg på NCFUs arrangementer fordi reise kan bli ganske kostbart. For å bøte på dette har vi en reiseutjevningsordning. Tanken er at alle medlemmer av NCFU er like mye verdt, og derfor skal ha like muligheter til å komme seg på leir. Derfor dekker NCFU all reise over 500 kroner. Det betyr altså at med NCFUs reiseutjevning koster det aldri mer enn 500 kroner å reise til sommerleir, vinterleir og enkelte andre nasjonale arrangementer.

Hvordan funker det?

Du legger sammen alle utgifter du har hatt til reise og trekker fra 500. For to personer som skal på sommerleir på Elverum kan reisen for eksempel se slik ut:

alt


Hvor sendes refusjonsskjema?

Ferdig utfylt reiserefusjonsskjema, med kvittering på alle utgifter du ønsker refundert sendes til:

Norsk cøliakiforenings ungdom
Postboks 351
Sentrum 0101 Oslo

eller

kristina@ncfu.no

Sender du reiseregningsskjemaet digitalt på e-post må du ta bilder av alle kvitteringene, og legg dem inn i et word-dokument. Til slutt må du sørge for å få festet en digital signatur på skjemaet før du sender det inn. Dersom du ikke har mulighet til å sende inn med digital signatur, må du sende inn skjemaet via vanlig post.