Reglene for fondet er bestemt av landsstyret. Sett deg inn i disse før du søker. Reglene finner du her

Pengene skal brukes vinteren 2023/2024 og våren 2024. Dette er årets andre og siste fordeling av fondet.

Lokallag kan få penger til forskjellige aktiviteter og til drift av lokallaget. Dette betyr at dere må planlegge godt før dere søker. Sett opp en plan for hva dere vil gjøre og hvor mye dere tror at det vil koste, og skriv søknaden basert på dette. Søknaden bør beskrive hvilke aktiviteter dere ønsker å gjennomføre, hvordan dere skal gjennomføre denne, hvorfor dere mener det er en god idé å gjennomføre dette, og hvordan medlemmer i NCFU skal ha nytte av denne aktiviteten. Mesteparten av midlene ble betalt ut i første søknadsrunde, men det oppfordres uansett til å søke om mer penger. Enten til et ekstra treff, eller om dere ønsker å gjøre mer ut av et allerede planlagt treff. 

Dere søker ved å fylle ut søknadsskjema er her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh7sooqPpwiecQoK8j5GqF6AF76O6PAhjPADvUxxT6iRF-Hw/viewform?usp=sf_link 

Søknadsfrist er 14.12.2023.

Hvis dere får støtte fra lokallagsfondet må pengene være brukt opp innen utgangen av juni i 2023. Hvis ikke må pengene betales tilbake.

Pengene i lokallagsfondet kommer fra Frifond som fordeles av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU. Denne ordningen kan du lese mer om her.

Hvis du lurer på noe så send en e-post til henrik@ncfu.no