Alle lokallag i NCFU kan søke om penger fra lokallagsfondet. Pengene skal brukes til lokal aktivitet for medlemmer i NCFU, som for eksempel bakekurs, hyttetur eller pizzatreff.

Retningslinjene (reglene) for lokallagsfondet er vedtatt av Landsmøtet, og dere må sette dere inn i disse før dere søker. Retningslinjene finner du her.

Pengene skal brukes lokallagsåret 2024/2025. Dette går fra august 2024 til juni 2025. Dette er den første av i alt to søknadsrunder til fordelingen av fondet. Det er imidlertid i denne søknadsrunden at majoriteten av midlene skal fordeles. Det er derfor veldig viktig at alle lokallag søker. 

Lokallag kan få penger til forskjellige aktiviteter og til drift av lokallaget. Dette betyr at dere må planlegge godt før dere søker. Sett opp en plan for hva dere vil gjøre og hvor mye dere tror at det vil koste., og skriv søknaden basert på dette. Søknaden skal beskrive hvilke aktiviteter dere ønsker å gjennomføre, hvordan dere skal gjennomføre denne, hvorfor dere mener at der er en god idé å gjennomføre dette, og hvordan medlemmer i NCFU skal ha nytte av denne aktiviteteten.

Dere søker ved å fylle ut søknadsskjema her.

Søknadsfristen er 20.06.2024. 

Hvis dere får støtte fra lokallagsfondet må pengene være brukt opp innen utgangen av juni 2025. Hvis ikke må pengene betales tilbake. Pengene i lokallagsfondet kommer fra Frifond som fordeles av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU. Denne ordningen kan du lese mer om her. 

Hvis du har noen spørsmål angående dette, send e-post til kristina@ncfu.no