Reglene for fondet er bestemt av landsstyret. Sett deg inn i disse før du søker. Reglene finner du her.
Pengene skal brukes høsten og vinteren 2022 og våren 2023. Dette er årets første fordeling av fondet.
Lokallag kan få penger til forskjellige aktiviteter og til drift av lokallaget. Dette betyr at dere må planlegge godt før dere søker. Sett opp en plan for hva dere vil gjøre og hvor mye dere tror at det vil koste, og skriv søknaden basert på dette. Søknaden bør beskrive hvilke aktiviteter dere ønsker å gjennomføre, hvordan dere skal gjennomføre denne, hvorfor dere mener det er en god idé å gjennomføre dette, og hvordan medlemmer i NCFU skal ha nytte av denne aktiviteten.
Dere søker ved å fylle ut søknadsskjema er her: https://forms.gle/psADcRjAd7gu9UW67Søknadsfrist er 30.06.22.
Hvis dere får støtte fra lokallagsfondet må pengene være brukt opp innen utgangen av juni i 2023. Hvis ikke må pengene betales tilbake.
Pengene i lokallagsfondet kommer fra Frifond som fordeles av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU. Denne ordningen kan du lese mer om her: https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond-organisasjon/ 
Hvis du lurer på noe så send en e-post til guro@ncfu.no