Alle lokallag i NCFU kan søke om penger fra lokallagsfondet. Pengene skal brukes til lokal aktivitet for medlemmer i NCFU, som for eksempel bakekurs, hyttetur eller pizzatreff.

Reglene for fondet er bestemt av landsstyret. sett deg inn i disse før du søker. Reglene finner du her

Pengene skal brukes høsten og vinteren 2023 og våren 2024. Dette er årets Første fordeling av fondet. 

Lokallag kan få penger til forskjellige aktiviteter og til drift av lokallaget. Dette betyr at dere må planlegge godt før dere søker. Sett opp en plan for hva dere vil gjøre og hvor mye dere tror at det vil koste., og skriv søknaden basert på dette. Søknaden skal beskrive hvilke aktiviteter dere ønsker å gjennomføre, hvordan dere skal gjennomføre denne, hvorfor dere mener at der er en god idé å gjennomføre dette, og hvordan medlemmer i NCFU skal ha nytte av denne aktiviteteten.

Dere søker ved å fylle ut søknadsskjema her

Søknadsfrist 20.06.23

Hvis dere får støtte fra lokallagsfondet må pengene være brukt opp innen utgangen av juni 2024. Hvis ikke må pengene betales tilbake.

Pengene i lokallagsfondet kommer fra Frifond som fordeles av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU. Denne ordningen kan du lese mer om her

Hvis du lurer på noe så send en e-post til guro@ncfu.no alt