En fleksibel arbeidsplass

Rowdy har i mange år vært aktiv i NCFU, blant annet som styremedlem i ulike lokallag og engasjert deltaker på nasjonale arrangementer, men før vi begynner intervjuet tydeliggjør han at han ikke skal blande roller.

– Jeg må vel først og fremst presisere at jeg snakker om egen erfaring, og at jeg ikke er en talsperson for det norske Forsvaret, understreker Rowdy, som har fått tydelig beskjed fra sine overordnede i forkant av intervjuet. Jeg startet reisen min i Forsvaret i Bodø, der jeg hadde verneplikt, deretter har jeg jobbet litt på Sola og litt på Rygge. I dag er jeg redningsutstyrtekniker, som rett og slett betyr at jeg har ansvar for alt utstyr som folk trenger for å holde seg i live.

Til tross for at de fleste har inntrykk av arbeid i Forsvaret som både slitsomt og krevende, har Rowdy utelukkende positive ting å fortelle.

– Jeg har jo valgt å bli værende - så det må vel bety at jeg synes det er ålreit å være her, sier Rowdy. Det jeg liker ekstra godt er at det er gode muligheter for å reise rundt, man har en arbeidsplass i hvor som helst i landet. Du er ikke låst til en arbeidsplass eller by.

Lister og rasjonering

Rowdy har etter flere år i Forsvaret lært seg triksene for å få god tilrettelegging. Etter hans mening er det ingen utfordringer med å ha cøliaki og være i Forsvaret.

– Det viktigste du må huske er å skrive deg opp på lista! Utbryter Rowdy. Da jeg var i rekrutten for første gang, gikk jeg bare bort til kjøkkenpersonalet og sa ifra. Da sa at de hadde flere cøliakere og viste meg hvordan systemet fungerte, som rett og slett er en liste du skal melde deg på. Det er også lister for andre ting, vegetarianere, pescetarianere, halal – det finnes en liste for alle! Andre ordninger som gir god tilrettelegging er at man som cøliaker får velge rasjoneringsmat først når er i felten. Rasjoneringsmaten smaker greit, så lenge du ikke velger lapskausen, den er grusom!

Rowdy er tydelig på at han opplever god tilrettelegging, men det krever også litt av deg som har en intoleranse, allergi eller andre matpreferanser.

– Du bør ha god kontakt med kjøkkenpersonalet, forteller Rowdy. De vil deg jo bare godt! Vær i dialog med dem, så er de forsiktige med deg. Noen ganger har jeg glemt å skrive meg på lista, fordi jeg rett og slett er litt glemsk, og da har jeg tydd til å spise middag på MacDonalds – for der har jeg forsvarsrabatt!

Rowdy innrømmer likevel at ikke alt er problemfritt.

– I ny og ne hender det selvfølgelig en uheldig kontaminering, men sånn blir det dessverre når det er buffet og tusen mennesker som skal ta sin mat. Som regel er ikke dette et problem, men som sagt, det har skjedd.

 

Lege i Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk opplyser for oss:

Tidligere har cøliakere ikke vært kjent skikket for felttjeneste, men etter revisjon i 2016 gjelder følgende: Man vurderes "ikke tjenestedyktig" ved symptomgivende sykdom tross diett. Man vil da ikke godkjennes for noen form for militærtjeneste. Hvis man får kraftige symptomer ved inntak av små mengder gluten, men ellers er symptomfri, vil man kunne fungere til noe tjeneste, men vurderes "ikke feltdyktig". Disse soldatene vil kunne bidra med diverse oppgaver innen f.eks. kontorfunksjoner, men deltar ikke på øvelser mv. De som har cøliaki, men er helt symptomfrie ved diett, kan delta i ordinær førstegangstjeneste. Dette gjelder imidlertid ikke fartøytjeneste i Sjøforsvaret der man dessverre uansett ekskluderes ved diagnostisert cøliaki. Hvis man har kombinerte intoleranser, som cøliaki og laktoseintoleranse, vil man ha vanskeligheter med tilrettelegging slik at disse ungdommene ikke kjennes skikket for tjeneste.