HVOR: Oppmøte på strand(Brusand, Bore, eller Hellsestø) Stranden blir annonsert dagen før. Og avslutning på Resturant K2

NÅR: 18.juni

PRIS? HELT GRATIS !!!

HVEM KAN MELDE SEG PÅ? Alle som har lyst! 

MEN MÅ JEG KUNNE SURFE FRA FØR? Absolutt ikke, du får opplæring og trenger ikke å ha tatt i et surfebrett før engang!

Vi håper å se deg der, om du ønsker å bare være med på deler av treffet så kan dette også ordnes bare gi beskjed på forhånd.

Påmelding og spørsmål sendes på mail/meld til Lena Alexandra Johansen Lena.alexandra@ncfu.no 99418844

Fyll inn med: Navn,alder,eventuelle andre allergier og hensyn som må tas,pårørendekontakt (Navn og telefonnummer)